Liên Hệ

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MỸ HẠNH

Địa chỉ: Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, H. Đức Hòa, Tỉnh Long An

Điện thoại: 272.62.62.115 0272.62.62.116

Mail: benhvienmyhanh2018@gmail.com

Website: www.benhvienmyhanh.com

*

*

*

*

*